OXY Chock granulat 1 kg

OXY Chock granulat 1 kg

PH Minus 1

PH Minus 1,5 kg

Startsæt med klor til pool og vildmarksbad (op til 12 m3)

HURTIG LEVERING

PROFESSIONEL SUPPORT
- i øjenhøjde!

Normalpris 724,00 DKK Tilbudspris 625,00 DKK
Tilgængelighed: På lager
Kun 1 tilbage
Varenummer
1004
Leveringsinfo: 
1-3 dage

Vandpleje til små bassiner, Hot Tub og Udespa

Perfekt startsæt til det mindre havebassin eller hot tub ca. 3.000-12.000 liter

For ikke hele tiden at skulle udskifte vandet i et bassin eller en Hot Tub, er det vigtigt at der tilsættes vandplejemidler, som desinficerer vandet. Når vand opvarmes, bliver det mere kalkholdigt. Det betyder, at pH-værdien ofte vil stige til et niveau over det ønskede neutrale udgangspunkt på 7,2. Er pH-værdien høj, generes hud og slimhinder, og desuden kræver det større dosering af øvrige vandplejemidler.


Indeholder:


 1 kg hurtigopløselig klor

 1 kg. lansomklortabletter 20g tabletter

 1 l. Klar Pool - forebygger belægninger 

 1 l. Flokningsmiddel eller 1 l. SeaKlear

 1,5 kg PH- 

 1 kg PH+

 1 pk. Teststrips klor/PH (50 strips)

 1 Klordispenser


 

 
 
 
 
Sikkerhed:
KlorStarter - Farlig ved indtagelse. (H302)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) 
WeekTab tabletter - Farlig ved indtagelse. (H302)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
KlarPool - Meget giftig for vandlevende organismer. (H400) Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)
Flocking Sticks - Forårsager alvorlig øjenskade.(H318)
PH Minus - Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
PH Plus - Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)