PH Minus 1

PH Minus 1,5 kg

Startsæt med klor - basispakke II

Startsæt med klor - basispakke II

Startsæt med klor - basispakke I

HURTIG LEVERING

PROFESSIONEL SUPPORT
- i øjenhøjde!

Normalpris 459,00 DKK Tilbudspris 390,00 DKK
Tilgængelighed: På lager
Kun 2 tilbage
Varenummer
1792
Leveringsinfo: 
1-3 dage

Basis vandplejesæt til små bassiner, Hot Tub og Udespa

Perfekt startsæt til det mindre havebassin eller hot tub under 10 m3.

 

For ikke hele tiden at skulle udskifte vandet i et bassin eller en Hot Tub, er det vigtigt at der tilsættes vandplejemidler, som desinficerer vandet.

Når vand opvarmes, bliver det mere kalkholdigt. Det betyder, at pH-værdien ofte vil stige til et niveau over det ønskede neutrale udgangspunkt på 7,2. Er pH-værdien høj, generes hud og slimhinder, og desuden kræver det større dosering af øvrige vandplejemidler.


Indeholder:


 1 kg hurtigklor granulat

 1 l. Klar Pool - forebygger belægninger 

 1,5 kg PH- 

 1 kg PH+

 1 pk. Teststrips klor/PH (50 strips)BEMÆRK: Kan leveres med forskellig etiket alt efter, hvad vi kan få fra vores leverandør. Indholdet vil imidlertid altid være identisk!

 

Vi anbefaler, at denne pakke kombineres med brug af easyPool Mini (varenr. 1775)

 

 

 
 
 
 
 
Sikkerhed:
Klorstarter - Farlig ved indtagelse. (H302)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)
KlarPool - Meget giftig for vandlevende organismer. (H400) 
PH Minus - Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
PH Plus - Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)