Poolpleje

PoolOasen.dk anbefaler at følge The five step cleaning sytem, når poolen skal plejes:

5step

five step cleaning system

Step 1: pH-regulering
Step 2A: Chock desinfektion
Step 2B: Vedligeholdende desinfektion
Step 3: Klar Pool
Step 4: Flokning
Step 5: Rengøring


Step 1 - pH-regulering
Forudsætningen for et optimalt bademiljø er at pH-værdien ligger omkring 7,2. Er pH-værdien for høj (hårdt vand) eller for lav (blødt vand), vil den øvrige vandpleje ikke virke efter hensigten - med andre ord; du risikerer at bruge alt for meget poolkemi og ikke opnå det ønskede klare, rene vand!
pH-værdien måles med teststrips eller den digitale pH-tester TruTest.

Er pH-værdien for høj (mest udbredt i Danmark), tilsættes pH-Minus.
Er pH-værdien for lav, tilsættes pH-Plus.

Step 2A - Chock desinfektion
Når pH-værdien er på plads, skal poolvandet have et klor-chock. Dette sker ved at tilsætte hurtigklor granulat. Klor-chock gives for at sikre et helt bakteriefrit udgangspunkt, når poolen tages i brug. I badesæsonen gives der klor-chock ca. en gang om ugen (afhængigt af hvordan og hvor meget poolen anvendes, om der anvendes poolcover, når poolen ikke er i brug, om der falder mange blade, støv o.a. ned i poolen og ikke mindst ekstreme vejrlig (høje temperaturer eller meget nedbør)). Hurtigklor brænder - som ordet antyder - hurtigt af/fordamper. Hurtigklor fås også i tabletform, men da kloren skal opløses i en spand vand, inden det tilsættes poolen, kan det ikke betale sig at skulle vente det længere tid, det tager en tablet at blive opløst. Klor-chock anbefales også til klorfri-poolpleje.

Step 2B - Vedligeholdende desinfektion
For at fastholde et bakteriefrit bademiljø, skal der mellem chock-kloreringerne tilsættes langsomklor/multiklor tabletter. Tabletterne tilsættes typisk i poolens skimmer eller i en flydende klordispenser. Når tabletterne er opløst til ca. 10% af den oprindelige størrelse, tilsættes nye tabletter. Følg poolen tæt en uges tid, så du ved nogenlunde hvor hurtigt tabletterne opløses i netop dit poolvand. Aktiv Ilt kombineret med Aktivator er et klorfrit alternativ til "traditionel" poolpleje. Klorfri poolpleje betyder, at man slipper for klorlugt og huden synes mindre tilbøjelig til at tørre ud. Aktiv Ilt er imidlertid mindre effektivt end klor, hvorfor man bør følge poolvandet tæt. Chock-klorering som nævnt i step 2A bør også benyttes ved klorfri poolpleje.

Step 3 - Klar Pool
For at forebygge belægninger på poolens bund og sider, kan man med fordel tilsætte Klar Pool til poolvandet. Det er en god idé at smøre Klar Pool på lineren på de øverste ca. 30 cm at poolvæggen, inden poolen fyldes helt med vand til sæsonstart. Løbende i sæsonen anbefales det at tilsætte klar pool til poolvandet. Er man uheldig at få algevækst i poolen (grønt vand), skal poolvandet have et (eller nogen gange flere) klor-chock efterfulgt af grundig rensning gennem sandfilteret samt sstøvsugning af poolens bund, så de døde alger kommer væk fra poolvandet. Ved klorfri poolpleje fungerer Aktivator nogenlunde som Klar Pool samtidigt med at Aktivator "booster" effekten af Aktiv Ilt.

Step 4 - Flokning
Sidst på sæsonen og ofte når en længere varmeperiode sætter ind, oplever mange, at der dannes helt små smudspartikler i poolvandet, som ikke umiddelbart kan fanges i filteret eller for den sags skyld støvsuges os. Benytter man filter-pumpe, kan det hjælpe meget at skifte til et sandfiltersystem. Benytter man sandfiltersystem, kan det være en fordel at tilsætte flokningsmiddel til poolvandet (eller flokninssticks i pumpens forfilter) for at flokke smudspartiklerne, så de bliver store nok til at kunne opfanges i sandfilter og støvsuger. Flokningsmiddel kan ikke anbefales til pools, som er koblet til et papirfilter.

 

Step 5 - Rengøring
poolplejeLøbende rengøring af swimmingpoolen kommer man ikke uden om, hvis det indbydende bedemiljø skal fastholdes. Hertil får man brug for forskelligt pooltilbehør. Uundværlig er teleskopstangen, en overfladeskimmer (ketcher) samt en bundsuger. Når teleskopstangen og overfladeskimmeren er koblet sammen, kan det snavs, som flyder rundt i overfladen på swimmingpoolen let fjernes, inden det synker til bunds. Har snavset først bundfældet sig, kræver det en bundsuger til at få rengjort poolen igen. Hertil findes der flere alternativer afhængigt at poolens størrelse og for den sags skyld egen magelighed..:o)

En manuel bundsuger som Delux-modellen kobles på teleskopstangen og med en poolslange kobles den til sandfiltersystemet (ofte gennem den vægmonterede skimmer). Bundsugerhovedet er lavet i tungt materiale, så det selv søger mod bunden. Desuden er den monteret med sidebørster. God løsning til små og mellemstore pools.

Til den større pool kan man have stor glæde af en automatisk bundsuger som f.eks. Nitro-modellen. Nitro'en klarer uproblematisk rengøringen af poolens bund. Du skal blot sætte stikket i kontakten og løfte bundsugeren ned i vandet! Når rengøringen er overstået kan støvsugerposen let tages ud af maskinen og skylles - eller vaskes i vaskemaskinen.