Poolcover

Poolcover, vinter, m. wirelås til oval 9,15x4,70 m.

Overvintringsmiddel

Overvintringsmiddel, 5 liter

Overvintringsmiddel, 1 liter

HURTIG LEVERING

PROFESSIONEL SUPPORT
- i øjenhøjde!

125,00 DKK
Tilgængelighed: På lager
Kun 97 tilbage
Varenummer
5034_1790
Leveringsinfo: 
1-3 dage

Et effektivt overvintringsprodukt

 

Hæmmer belægninger i vinterhalvåret og forebygger kalkudfældning.

 

Tilsættes poolen, når den lukkes ned efter sæsonen.

 

Åbnes poolen i det helt tidlige forår (marts/april), anbefaler vi, at der tilsættes overvintringsmiddel igen ca. 2 uger før endelig åbning, så eventuelle belægninger fjernes inden sæsonstart.

 

Dosering:

400 ml/10.000 liter v. blødt vand (0-6 dH)

600 ml/10.000 liter v. middelhårdt vand (7-18 dH)

800 ml/10.000 liter v. (meget) hårdt vand (19+ dH)

 

Du kan finde en oversigt over hårdhedsgraden for vandet i din kommune på dit forsyningsselskabs hjemmeside.

BEMÆRK: hårdhedsgraden (dH) skal ikke forveksles med den almindelige måleenhed for kalk i vandet pH...

 

Fortyndes i vand og fordeles ud over vandoverfladen, f.eks. vha. en plastic vandkande. 

Tilsættes 2-3 dage efter klorchok med hurtigklor granulat eller chokbehandling med OXY Chok (klorfri)

 

For bedste resultat, bør poolen være tildækket i vinterhalvåret.

 
BEMÆRK: Kan leveres med forskellig etiket alt efter, hvad vi kan få fra vores leverandør. Indholdet vil imidlertid altid være identisk!
 
 
 
 
 
Sikkerhed:
Meget giftig for vandlevende organismer. (H400) WinterCare Liquid 2/8
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)