Klor til pool

Poolklor – værd at vide før du handler!

Det kan være svært at finde ud af, hvilke klor-produkter man skal vælge til sin swimmingpool. Begreberne er mange; hurtigklor, langsomklor, multiklor, stabiliseret hhv. ustabiliseret klor.

Til en hel traditionel havepool, anbefaler vi kombineret vandpleje med brug af hurtigklor granulat til opstart samt periodevise chok-behandlinger i badesæsonen og langsomtopløseligt poolklor til den vedligeholdende vandpleje. Denne ”model” sikrer, at der hele tiden vil være desinfektionsmiddel i badevandet, så algevækst, bakterieforekomst o.a. undgås.

Langsomt opløseligt poolklor kan være klassiske langsomklor tabletter – eller den mere rafinerede poolklor kaldet multiklor, som ligeledes kommer i tabletform, men som er sammensat af langsomklor, KlarPool (mod belægninger) samt flokningsmiddel. Vælger man at benytte multiklor, minimeres behovet for tilsætning af andet poolkemi. Hurtigklor granulat er kort fortalt kendetegnet ved, at kloren hurtigt opløses og brændes af af solens stråler.

Hurtigklor eksisterer i to former;

Stabiliseret pool klor

Stabiliseret pool klor indeholder cyanursyre – et stabiliseringsstof, som anvendes for at opnå en optimal vandkvalitet og velafbalanceret badevand. Cyanursyre stabiliserer vandets indhold af frit klor og pH. Desuden beskytter stabilisatoren kloren kemisk mod solens UV-stråler, dvs. solen brænder mindre af kloren af. Stabiliseret pool klor er godt til chok-klorering ved sæsonstart og løbende i badesæsonen (ca. 1 gang ugentligt). Små rester af stabilisatorer bliver i poolvandet, og denne klorform bør derfor ikke anvendes som eneste klorform til din vandpleje. Kombiner altid med langsomt opløselige klortabletter. Det giver den mest optimale vandpleje samtidigt med at risikoen for en klorlås ved overdosering af hurtigklor udelukkes. Den kombinerede vandpleje betyder desuden, at den manuelle håndtering minimeres til ca. én gang om ugen i badesæsonen.

Ustabiliseret pool klor Også kaldet Calcium Hypoclorit er en kalkholdig klorform, som bedst er kendt i form af mærket HTH. Mange vælger udelukkende at benytte denne klorform til vandpleje i deres swimmingpool. Det kræver daglig manuel håndtering af poolvandet. Den daglige tilførsel af ustabiliseret poolklor betyder samtidigt en konstant tilførsel af kalk til poolvandet, og dermed stort behov for tilsætning af pH-minus eller saltsyre for at komme det ”hårde” vandmiljø til livs. Ustabiliseret pool klor brændes hurtigere væk af solens UV-stråler, da kloren ikke indeholder stabilisatorer til at beskytte kloren kemisk mod solen, og bør derfor aldrig tilsættes ved højlys dag. Tilsæt poolkemi om aftenen og afdæk poolen, når den ikke benyttes. Ustabiliseret pool klor kan med fordel kombineres med langsomt opløselige klortabletter. Dette sikrer, at der konstant vil være desinfektionsmiddel i badevandet, samtidigt med at den manuelle håndtering minimeres.

Hos PoolOasen.dk forhandler vi både stabiliseret og ustabiliseret poolklor. For mange almindelige havepool-ejere oplever vi, at det er nemmest at arbejde med den stabiliserede klorform. Og da der i dag findes gode testprodukter, som gør det muligt at følge vandets indhold af stabilisator, er det let at holde øje med vandets tilstand, så en "skræmmende" klorlås ikke kommer på tale.

Uanset valg af poolklor, er forudsætningen for god vandpleje i din havepool, at pH-værdien i poolvandet ligger mellem 7,0 og 7,4. PoolOasen har mange gode produkter til din poolkemi i vores shop. Du kan finde alt inden for klor til poolen, din vandpleje og meget mere. Du kan se alle klorbaserede produkter her. De kan være med til at sikre en god poolkemi, så swimmingpoolen bliver passet på bedste vis. Har du spørgsmål - kan vi altid kontaktes på info@pooloasen.dk eller 2122-0885.