Multiklor 200g tabletter

Multiklor 200g tabletter, 10kg

Hurtigklor SuperSticks 300g

Hurtigklor SuperSticks 300g, Calciumhypochlorit 5,4 kg

Hurtigklor granulat, Calciumhypochlorit 70% 10kg

HURTIG LEVERING

PROFESSIONEL SUPPORT
- i øjenhøjde!

795,00 DKK
Tilgængelighed: På lager
Kun 15 tilbage
Varenummer
1X5041
Leveringsinfo: 
1-3 dage

 Calciumhypochlorit 70% (ustabiliseret klor)

 

ACTIV POOL klorgranulat til chokbehandling og løbende desinficering af poolvandet.

 

Kan med fordel kombineres med langsomtopløselige klortabletter - f.eks. multiklor - da dette minimerer den manuelle håndtering af vandplejen samtidigt med at udfordringerne med stigende pH-værdi minimeres.

 

Det anbefales at tilsætte Calciumhypochlorit om aftenen, så hurtig afbranding af solens UV-stråler undgås.

 

Hurtigklor - og Calciumhypochlorit i særdeleshed (da det er ustabiliseret) - brænder hurtigt af i poolvandet og skal derfor tilføres hyppigt, hvis ikke der benyttes langsomtopløseligt klor sideløbende.

 

Doseringsvejledning:

Kontinuerlig desinfektion (stabiliseret vand): 20-30 g per 10 m³ vand hver 1 eller 2 dage.
Ikke-stabiliseret vand: 30-50 g per 10 m³ vand hver dag (opdelt i 2 lige doseringer om morgenen og om aftenen).
Chockbehandling/algeforekomst: 50-80 g per 10 m³ vand. Efter en chockbehandling bør poolen ikke anvendes i flere timer.

Klorniveauet bør ligge mellem 1 og 2 ppm i stabiliseret vand, og mellem 0,5 og 1 ppm i ustabiliseret vand.

16 g af produktet i 10 m³ vand vil øge klorniveauet med 1 ppm (mg/l).

 

HUSK også at købe pH-Minus!

Ustabiliseret klor får hurtigt kalkindholdet i poolvandet til at stige.

 

Sikkerhed:
Kan forstærke brand, brandnærende.(H272)
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.(H314)
Meget giftig for vandlevende organismer.(H400)
Farlig ved indtagelse.(H302)
Kan forårsage irritation af luftvejene.(H335)