Pool pumpe

Pool pumpe, Optima 50M, 330Watt

Floknings stiks 8 stk.

Flocking sticks 8 stk.

Hurtigklor granulat 1 kg

HURTIG LEVERING

PROFESSIONEL SUPPORT
- i øjenhøjde!

95,00 DKK
Tilgængelighed: På lager
Kun 66 tilbage
Varenummer
1701
Leveringsinfo: 
1-3 dage

Hurtigklor 1 kg


Anvendes ved sæsonstart og ved periodevise chokbehandling af vandet (ca. 1 gang om ugen i badesæsonen).  

Denne klortype er stabiliseret, hvilket bl.a. betyder, at den ikke brændes helt så hurtigt af af solens UV-stråler. Det bedste resultat opnås ved kombineret vandpleje med langsomtopløselige klortabletter/multiklortabletter. Dermed minimeres den manuelle håndtering af poolvandet, da klortabletterne vedligeholder badevandet mellem de ugentlige chokbehandlinger.

Stabilisator er godt, men ikke i for store mængder. Derfor anbefaler vi, at stabilisatorindholdet i badevandet tjekkes nogle gange i sæsonen enten med klassiske teststrips (varenr. 511242A eller 1537) eller den digitale tester PoolLab (varenr. POL02).

 

Sikkerhed:

Farlig ved indtagelse. (H302)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)